Tối ưu electroneum hiệu quả

Hello
Để có số lượng lớn electroneum cần tich cực đào
Tôi muốn cho chúng nhiều hơn nữa
Hãy cho tôi những ý kiến hay nhất
Trân thành.